Produktnyheter

Heavy Metal: BIGForks upp till 120 tons kapacitet!

  • Endast VETTER KvalitetsTruckgaffelmaterial
  • Säkerhetsfaktor 3
  • Den mest moderna produktionslinjen för BIGForks i världen
  • Helautomatisk härdningsprocess med exakt tids- och temperaturkontroll
  • Bästa bearbetning: stor maskinpark och omfattande svetsningscertifiering enl ISO 3834-2