Produktnyheter

Heavy Metal: BIGForks upp till 120 tons kapacitet!

  • Endast VETTER KvalitetsTruckgaffelmaterial
  • Säkerhetsfaktor 3
  • Den mest moderna produktionslinjen för BIGForks i världen
  • Helautomatisk härdningsprocess med exakt tids- och temperaturkontroll
  • Bästa bearbetning: stor maskinpark och omfattande svetsningscertifiering enl ISO 3834-2

SmartFork® – med integrerad sensorteknologi inuti gaffelspetsen

  • Kraftig ökning av arbetssäkerheten
  • Skador på transporterat gods minskar avsevärt
  • Mycket bättre ergonomi
  • Tids- och kostnadsbesparingar genom högre arbetseffektivitet
  • Lång livslängd på SmartFork® tack vare högkvalitativt bearbetade och helt integrerade komponenter